Carregant…

SERVEIS
ASSISTENCIALS PROFESSIONALS

Destinat a famílies amb persones dependents i/o discapacitats amb necessitats de cuidadors assistencials professionals.

ASSISTÈNCIA BÀSICA: Cobertura completa de totes les necessitats quotidianes de dependència en l’entorn de la llar:
higiene diària, endreçament, ajuda en la presa de medicaments i preparació d’àpats.

ASSISTÈNCIA A LA MILLORA: Programes d’estimulació cognitiva i teràpia ocupacional, gestió de l’autonomia, ajuda en la mobilitat i millora de l’alimentació.

ALTRES SERVEIS: Control i seguiment setmanal i mensual amb l’assessorament en serveis especialitzats donats per professionals Andorrans (fisioteràpia, neuropsicologia, actes sanitaris, ortopèdia i atenció farmacèutica).

 

SERVEIS
DE PROXIMITAT

Destinat a famílies amb persones dependents i amb necessitats bàsiques de suport, cura i atenció.

ASSISTÈNCIA BÀSICA: Focalitzada en: higiene diària, endreçament, ajuda en la presa de medicaments i preparació d’àpats.

ALTRES SERVEIS: Realització de compres, passejades, acompanyament a visites mèdiques, podologia i ortopèdia, auditius, perruqueria i bellesa.

 

 

SERVEIS
DE SEGUIMENT

Destinat a famílies que ja disposen de personal a càrrec dels seus familiars.

APLICACIÓ DEL MÈTODE DE TREBALL CUIDA’M AICP:
Seguiment de l’estat del familiar i el seu entorn amb gestió de partes diaris i visita mensual a la llar d’una coordinadora assistencial. Lliurament d’un pla de treball i d’un informe bimensual.
PROGRAMA DE FORMACIÓ del seu personal en matèria de mobilitzacions, estimulació cognitiva, estimulació de l’autonomia i patogènia de les malalties.
Suplències temporals a preus preferencials.